نرخ ارز نرخ ارز
2872 داده های زمان واقعی ارز دیجیتال.
نرخ ارز سایپا ارز

مبدل ارز دیجیتال

ماشین حساب پول نقد

نمودار زنده دیجیتال

نمودارهای ارز دیجیتال، داده های تاریخی

رتبه بندی ارز دیجیتال

قیمت امروز ارز دیجیتال

بهترین مبادله رمزنگاری ارز

بازارهای رمزنگاری

سرپانت بازار ارز
نرخ ارز پول نقد به روز شد: 23/08/2019

بهترین ارز دیجیتال

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری در سال 2019. ارزهای پیشرفته دیجیتال با ثبات بالا (حداقل نوسانات).
Top 10 بهترین ارزهای دیجیتال برای معدن و خرید، که در سه ماهه گذشته به طور مداوم در قیمت بازار ارز دیجیتال رشد می کند.

سریع در حال رشد دیجیتال ارز

ارز دیجیتال رشد درصد برای سه ماهه
ChainLink (LINK) 69.20 %
ThoreCoin (THR) 50.61 %
KuCoin Shares (KUCOINSHARES) 48.77 %
Huobi Token (HT) 43.74 %
MonaCoin (MONA) 33.42 %
Bitcoin (BTC) 25.74 %
Insight Chain (INB) 9.09 %
Metaverse Entropy (ETP) 2.85 %
TrueUSD (TRUEUSD) 0.26 %
Dai (DAI) 0.015 %